Polymore

Produkter

Polymerberedare

Vi tillverkar beredare för upplösning och dosering av flytande polymerer. Kännetecknande för våra utrustningar är yteffektivt utförande, hög kvalitet och enkelt handhavande. Utrustningarna klarar att bereda från mycket små polymerkoncentratflöden till mycket stora.

Gemensamt för alla standardmaskiner är:

Klicka på respektive kategori för att få specifik information om maskinerna.

 

Polymore